Ученическите бисери - да си ги припомним

Учебната година вече започна!
А учениците са способни да изръсят всякакви бисери по време на контролни или класни работи, както и на матури.
Нека да си припомним някои от най-цветущите:

„Балканджи Йово е жестоко и ситно накълцан от злите турци…”
„Кирил и Методи са двама братя близнаци, единият от които е кръгъл сирак”.
„Гогол страдал от тройственост, която се състояла в това, че с единия крак той стоял в миналото, с другия приветствал бъдещето, а между краката му била страшната действителност”.
„Дон Кихот бил 50-годишен младеж с плешив кон”.
„Реката извира от дупка и тече до билото на Черно море”.

„Бай Марко бил генерален спонсор на Априлското въстание”.
„Васил Левски ходи из страната гол и бос, за да възбужда народа”.
„С възторг Вазов рисува боят на Шипка. А когато идва помощта с кораба „Радецки“, се сбъдва заветната мечта на Вазов”.
„Монахът предложил на баба Илийца да пренощува в манастира, но тя си
мислела за младия юнак, който я чака в храстите и отказала”.
„Баба Илийца бръкнала в пазвата си,но там не намерила нищо,освен
малко сухи корички”.
„Цар Симеон е умрял на 82 страница отгоре”.

И някои по-стари ученически бисери:
„Левски е живял 9 години с чуждо сърце и самоличност и всяка година си сменял адреса по местоживеене. По тази причина той забравял уютния си дом и нямал време дори за физиологичните си нужди.“
„Словото има голяма сила. Ако не беше то, може би никога нямаше да надвием над другите биологични видове.“
„Словото е пистолетът, на който Левски натиска спусъка и пуска куршум, за да може хората да оцелеят. Затова е канализацията му за светец.“
„Левски прилича на работник на нива. Той върви, а зад него жълтее семето.“
„Иван Вазов поставя одата „Левски“ пред всички други революционери. В одата героят е изразен все едно като че ли е герой от Гръцката митология: безстрашен, безсмъртен, доколкото си спомням.“
„В чужбина Вазов се запознава с произведенията на известни чуждестранни автори (Юго, Хамлет).“
Ученическите бисери са взети от ученически теми по БЕЛ.

„Прабългарите са имали конска флота”.
„Славяните ловили риба и други горски животни”.
„Янко музиканта сам си правел свирки”.

Коментари