Китай се готви за Трета световна война

Тъй като ситуацията в Украйна става все по-лоша и по-лоша, много хора в света се страхуват, че между Русия и Съединените щати ще възникне директен въоръжен конфликт. Ако това наистина се случи, то напълно е възможно да има нова световна война.
Ситуацията в света днес е такава, че тази вероятност трябва да се вземе много насериозно. Лицето на войната се променя в хода на развитието на човешкото общество, а днес тя е навлязла в третата фаза на развитие.

Първият етап - борбата между номадските и уседналите народи, а вторият - глобалните колониални войни. Тук например се включват Първата и Втората световни войни. Сега навлизаме в нова ера на световните конфликти. Тяхната особеност се крие във факта, че основното място на сраженията ще бъдат космоса, киберпространството и водното пространство. Ще играят огромна роля техническо оборудване и нивото на науката. Също така, тези войни ще включват огромен брой участващи страни.

В ерата на Трета световна война важен фактор за увеличаване на китайската военна мощ ще бъде следният  въпрос:
Как да се развиват военните сили за ефективно опазване на държавния интерес?
В действителност, при настоящите обстоятелства за защита на държавния интерес Китай във военното развитие трябва да се ръководи именно от тази гледна точка за нова световна война. Основните причини за това са както следва:
На първо място - от образуването си Китай винаги е развивал военна мощ за да защитава интересите си на сушата. Тъй като борбата за водното пространство става все по-ожесточена, Китай трябва да промени ориентацията си и да премине към защита на морските интереси.

На второ място - в ерата на нова световна война, Китай се намира в такъв регион, за който се води борба. Това, отново го принуждава да развива военната си мощ, с акцент върху глобалната война. Китай е заобиколен от Арктика, Тихия и Индийския океан и е естествено, че развитието на неговата военноморска мощ изнервя останалите страни. На фона на това, Китай се нуждае от развиване на военните си способности и поемане на инициативи, а не да се превърне в пасивен участник в играта.

На трето място - тъй като Китай разширява интересите си извън държавата, те се разпространяват по целия свят. Понеже Съединените щати в момента стратегически акцентират върху региона на Азия и Тихия океан, това директно засяга КНР и нейните задгранични интереси са все повече изложени на риск от страна на Америка. Ако Китай няма необходимата военна сила, няма да може да защитава задграничните си интереси.

Четвърто - морската и въздушна боеспособност на Китай, както и възможността за провеждане на военни операции в чужбина днес са изключително ограничени. Ако не се разглежда в рамките на световна война въпросът за укрепването на военноморските сили, то следващата точка - укрепването на ВВС на Китай ще бъде ограничен от съществуващите предразсъдъци, а защитата на задграничните интереси ще се изправи пред още по-голяма съпротива. Това ще доведе до факта, че по отношение на военноморския си и въздушен капацитет Китай отново ще се окаже в периферията на историята. Китай не може отново да се превърне в пасивен участник в играта. Той трябва да развие военните си способности, като се фокусира върху световна война, и да обърне необходимото внимание на изграждането на военноморските си сили.

Източник: Хуанцю Шибао (със съкращения)
Превод: http://nepoznato.energetika-bg.com/
Редакция: http://www.hahonews.com/

Коментари