Масата на Млечния път е 210 млрд. пъти по-голяма от слънчевата


Първата прецизна преценка за масата на нашата галактика е на американски учени, съобщи сп. "Сианс е авнир".

Те установили, че масата на Млечния път е 210 милиарда пъти по-голяма от слънчевата. Става въпрос за количеството материя, събрано в радиус 60 000 светлинни години от галактичния център. Така астрономите се изразяват, когато сравняват масата на небесни тела със слънчевата.

Като се има предвид, че масата на Слънцето е 1,989 х 10 на тридесета степен кг, бързи изчисления разкриват, че масата на Млечния път е 420 х 10 на тридесет и девета степен кг, т.е. 4,2 х 10 на четиридесет и първа степен кг, или казано с други думи, 42 000 милиарда милиарда милиарда милиарда кг. Астрономи от Колумбийския университет в Ню Йорк са направили най-прецизните досега изчисления на масата й благодарение на нова методология.

Трудността при подобни изчисления се състои в това, че масата на Млечния път не може директно да бъде измерена. За целта е нужно да се изследва скоростта на звезди в периферията на галактиката. Скоростта на орбитираща звезда зависи от разстоянието й от галактичния център и от гравитационното притегляне на място. Тази гравитация е свързана с масата на галактичния диск - колкото по-отдалечена е звездата, толкова повече ни информира за цялата му маса.

Предишни изследвания не дадоха точни резултати. Сега астрономите ползвали данни, събрани от телескопа на фондацията "Слоун" в Ню Мексико, който от 10 години изследва небето в северното полукълбо, за да състави звездни каталози.

Астрономите освен това ползвали суперкомпютъра Йети на Колумбийския университет. Те се поинтересували от следи от газ и звезди отвъд галактичния диск. Сред тях са тези от кълбовидния звезден куп Паломар 5, открит през 50-те години на миналия век от американския астрофизик с германски произход Уолтър Бааде. Много звезди са се отделили от този куп, формирайки звезден поток. Като измерили скоростта им, астрономите получили стойности, свързани с масата на галактиката.

След това усъвършенствали метода си, наблюдавайки формата на тези следи от звезди. С помощта на суперкомпютъра Йети създали модели на милиони форми на следи от звезди в зависимост от вероятни стойности на масата на галактиката.

В края на краищата астрономите сравнили наблюдаваните следи с изчислените от суперкомпютъра Йети милиони форми на следи от звезди.

Резултатите от изследването са публикувани в Astrophysical Journal.

Коментари