Допълнителната секунда - от безобидна новина до сериозни проблеми


Последната минута на юни 2015 година ще продължи 61 секунди. Този каприз се обяснява с неправилното въртене на Земята, което не е така точно, както атомните часовници.

Процедурата за прибавяне на една допълнителна секунда за изравняване на двете времеви скали – на природата и на технологията – е обект на критики и вероятно часовете й са преброени, отбелязва АФП. Във всички страни по света в нощта на 30 юни срещу 1 юли в "универсално координирано време" - UTC (често наричано "по Гринуич" - Greenwich Mean Time или GMT), минутата между 23:59 и 00:00 ще се забави с една секунда повече от нормалното. В различните страни тази секунда се вмъква в различен час.
За обикновените хора разлика няма. Ако са извънредно придирчиви, те ще могат да сверят часовника си до секунда, обаждайки се на "точно време". Ала големите навигационни системи чрез спътници, системите за синхронизация на големите компютърни мрежи трябва да отчетат тази промяна. В противен случай може да настъпи срив.

С тази допълнителна секунда се опитваме да помирим две времеви скали – на универсалното време (TU), основано на ротацията на Земята и на разположението й спрямо звездите, и на Международното атомно време (TAI), определяно от 1971 г. от световен парк от атомни часовници. Когато през 1972 г. с международно споразумение е създадено координираното универсално време, е решено, че разликата между двете не трябва да надвишава 0,9 секунди. Над тази граница една допълнителна секунда ще трябва да се вмъква в универсалното координирано време.

От 1972 г. са добавени 26 секунди (заедно с тази сега на 30 юни). Последната секунда е вмъкната в средата на 2012 г., а предпоследната – през 2008 г.

През януари Международната служба за ротация на Земята и координатните системи (МСРЗ) предупреди света, че в нощта на 30 юни - 1 юли ще трябва да се добави една секунда. Земята се върти по своеобразен начин, докато атомните часовници са драстично точни, заявяват астрономите.

В извънредно продължителен период тенденцията е нашата планета да забавя въртенето си заради гравитационното привличане на Луната и на Слънцето. Тя е чувствителна и към случайности, свързани с атмосферните движения, промените на ледниковите шапки, земетресенията и т.н.

Сегашните атомни часовници, които се опират на свойствата на атомите, за да измерват времето, са толкова точни, че допускат отклонение от една секунда на всеки 300 милиона години. Сега близо 400 атомни часовници в света дават възможност на Международното бюро за мерки и теглилки в град Севр, Франция, да изчислява универсалното координирано време.
Ала вмъкването на допълнителна секунда не се харесва на всички и някои страни като САЩ, Франция и др., биха желали да го премахнат, преценявайки го като ненужно усложнение, и да се осланят само на атомните часовници, докато други, главно Великобритания, настояват за запазването му.

През ноември в Женева ще има съвещание, организирано в рамките на Международния съюз за телекомуникации. Ще се обсъжда на научно равнище запазването или отказа от тази процедура. Ако допълнителната секунда бъде премахната, универсалното координирано време вече няма да е свързано с ротацията на Земята.

Коментари