10 заплетени български скоропоговорки


1. Бъбриви бодри бобри бодро бъбрят. Бъбрете бодро, бъбриви бобри!

2. Шепа шипки в шапка събрах. Шипки с шипчета по тях.

3. Вили с Лили сини силиви свили.

4. Црън пръч црън трън гризеше. Тич, црън пръч, не гризи црън трън.

5. Защо Наречен е наречен Наречен? Защото ако Наречен не беше наречен Наречен, Наречен нямаше да бъде наречен Наречен.

6. Петър плет плете, през три пръта преплита. Плети Петре плети, през три пръта преплитай.

7. Крал Карл и кралица Клара крали кларинети от кралската кларинетница на крал Карл Трети.

8. Рекох да ти река, па не те ти рекох; па си рекох, ха да ти река, че да не речеш - рече да ми рече, па не ми рече.

9. Шейсет и шест шишета се сушат на шейсет и шест шосета.

10. Броил броил биволи, биволи броил Борил.

Коментари