Загадъчен обект се крие зад орбитата на Нептун


Астрономи от Швеция и Мексико съобщиха за първото наблюдение на голям загадъчен обект в далечните граници на Слънчевата система.

За него се знае изключително малко – той не изпуска собствено лъчение и може да се намира на около 300 радиуса от земната орбита.

Обектът може да е както планета, няколко пъти по-голяма от нашата, така и кафяво джудже. Неговата орбита и маса са неизвестни.

С помощта на телескопа ALMA астрономите планирали да изучат системата на Алфа Центавър в субмилиметровия диапазон - доколкото е известно днес, тя включва три звезди.

Но на 5,5 ъглови секунди от звездата те видели нов, неизвестен по-рано източник на лъчение. Като надникнали в каталога, съставен по наблюденията на мощния инфрачервен телескоп WISE, авторите не получили помощ – когато WISE снимал снимал този участък от небето, потенциалният обект преминавал покрай системата на Алфа Центавър и не бил видим на техния ярък фон.

Загадъчното тяло временно получило названието αCen D, като нов четвърти участник в Алфа Центавър. Но авторите на находката изключват неговата принадлежност към съседната звездна система. За почти една година, изминала между сеансите на наблюдения (юли 2014 и май 2015 година), αCen D прекалено забележимо се изместил на фона на звездите Алфа Центавър А и В (Ригел и Бунгула).

Освен това обектът едва ли принадлежи и към пояса на Кайпер, не прилича на звезда и не съответства на нито един от почти 800 000 известни обекта в Слънчевата система. Учените стигнали до извода, че по-скоро това е екстремен транснептунов обект (Extreme Trans Neptunian Object, ETNO), неизвестно досега голямо тяло, въртящо се далеч зад орбитата на Нептун.

Наличните наблюдения са недостатъчно, за да може да се привят определени изводи. Хипотези обаче има предостатъчно и по думите на авторите най-добре на наличните данни съответства хипотетична планета от класа на суперземите.

Съществуването на камениста, няколко пъти по-голяма планета от Земята в далечните граници на Слънчевата система, е предполагано и преди – с радиус 1,5 пъти колкото земния и орбита от 300 астрономически единици.

Друг вариант е не по-малко интересен – αCen D може да е още по-голям обект: кафяво джудже, "преходна форма" между планета и пълноценна звезда, с орбита с радиус около 20 000 а.е.

Впрочем ще се наложи да почакаме със сензацията. Както става ясно, наблюденията са недостатъчно и могат да получат и не толкова интересно обяснение.
В края на краищата това може да е голям, убягнал от вниманието на астрономите астероид, летящ някъде зад Юпитер.

Източник: Актуално

Коментари