Търсенето на извънземен живот стана по-лесно


Сегашният подход на учените при търсенето на извънземен живот е горе-долу следният. Тъй като познаваме само един набор от условия, при които животът, както го разбираме, може да се появи и съществува, а именно, тези на Земята, е логично да търсим друг живот при същите условия.

Ключови между тях са планетата да се намира в т.н. обитаема зона на звездата си, да има стабилна атмосфера и да може да поддържа вода в течно състояние на повърхността си.

Досега методологията на учените да засичат водни изпарения в атмосферите на други планети съвсем не гарантираше лесни резултати. Но благодарение на ново изследване на Юка Фуджи от института за космически изследвания Годар при НАСА, това ще се промени.

Новата технология на засичане стъпва на няколко установени факта. Водата е ключова за живота. Ако една планета няма достатъчно топла атмосфера, която да успява да поддържа течна вода в продължение на достатъчно дълъг период от време (например няколко милиард години), тогава е много малко вероятно да се появи и да оцелее форма на живот.

Ако планетата е твърде отдалечена от звездата си водата на повърхността й ще замръзне. Ако пък е твърде близо ще се изпари и ще се изгуби в космоса. Екипът е открил, че за определен клас планети, които са добри кандидати за развиване на живот, се образуват плътни облаци от дневната страна на планетата.

Това предотвратява издигането на водните изпарения и пази дневната страна хладна. Но количеството от близка до инфрачервената радиация може да осигури достатъчно топлина, която да предизвика влажен парников ефект на планетата.

Моделът на Фуджи позволява на астрономите да симулират атмосферната циркулация на планетарните атмосфери и по-специално някои от важните им характеристики, които ще позволят с много по-голяма точност да се оцени обитаемостта на планетата.

Източник: Обекти

Коментари