Как SMS-ите на кирилица могат да станат по-евтини?


Тройно по-високата цена, която плащаме за SMS на кирилица, за което специално председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов обърна внимание, вече е минало. Или поне може да е, ако използваме нова, специално създадена програма.

С помощта на въпросната програма, чието описание можете да видите ТУК, нещата се променят и се прави кодиране специално за символите на кирилица. Това позволява SMS-ите на кирилица да бъдат със същия обем на големина на информацията на ниво двоичен код (нули и единици) като тези на латиница т.е. символите на кирилица да бъдат кодирани по т.нар. основна кодова таблица при работа с SMS, в която са символите с най-малка големина.

Или казано с други думи – вместо символът на кирилица да е 16-битов, той бива кодиран така, че да е 7-битов, колкото голям е един символ на латиница. Съответно при изпращане на съобщение на кирилица не се получава така, че големината в двоичен код да е по-голяма, тъй като символите на кирилица не са в основната кодова таблица.

Авторът на новата програма, която е българско изобретение, уверява, че с неговия продукт SMS на кирилица може да бъде прочетен и на устройство, на което не е качена програмата – просто SMS-ът ще излезе на латиница. Така отпада необходимостта задължително и изпращащото, и приемащото устройство да са снабдени с програмата.

Източник: Актуално

Коментари